Daniel Hajňuk

Motto: “Lepšie rozumieť málo, ako rozumieť zle.”
pridal: