O klube

    Sme občianske združenie, ktoré má za cieľ združovať aktívnych amatérskych aj profesionálnych fotografov, za účelom umeleckého, kultúrneho aj spoločenského vyžitia a propagáciu a rozvoj fotografickej činnosti.

     Radi medzi sebou privítame nových zájemcov o členstvo v našom fotoklube.

Čo má pevné korene …

      Považskobystrická fotografia má dlhú históriu, príjemné udalosti s menej príjemnými, ale vzťah k jej tvorbe prekonal všetky ťažkosti. Tie predchádzali aj vzniku fotoklubu Fénix.

      Ubiehali posledné dni marca 1991. V klubovni sme práve robili výber práve robili výber fotografií pre výstavu fotoklubu Domu kultúry Považská Bystrica, keď jeden z robotníkov odbehol od búracích prác z vedľajšej miestnosti a dal nám najavo, že klubovňu máme okamžite vypratať, vraj zmenila majiteľa. Vedenie DK mu dalo zapravdu. Väčšina členov si vzala čo bolo ich a odišli. Navždy! Ostali sme štyria. Po čase sme založili fotoskupinu LÚČ, ale tá neprežila ani jednu celú sezónu.

      Na stretnutí v kaviarni “Q” 24. októbra 1996 sme sa s Romanom Bátorom, Ing. Vladimírom Dingom a Ing. Romanom Jakubíkom dohodli na podmienkach pre založenie novej fotoskupiny. R. Bátora vtedy navrhol nazvať ju Fénix, lebo ako tento bájny vták, aj považskobystrická fotografia musela opäť raz vstať z popola.

      Vtedajšia riaditeľka Mestského kultúrneho strediska – pani Anna Škulcová nám vyšla v ústrety a umožnila nám stretávať sa v kine Mier. Po jej odvolaní z funkcie riaditeľky sme sa stali napokon fotoklubom pri Regionálnom osvetovom stredisku.

      Počas prípravy prvej fotovýstavy, ktorá sa uskutočnila 14. marca 1997, kde bolo vystavených 70 prác, rady Fénixu rozšírili členovia Marián Jaroš a Ing. Emil Jakubík. Postupne pribúdali noví členovia a fotoklub sa zapojil do celoslovenských i medzinárodných výstav a súťaží.

      Teší ma, že o amatérsku fotografiu je v Považskej Bystrici záujem už viac ako osem desaťročí, prišom nezáleží na postavení ani veku jej priaznivcov, lebo fotografia nestarne, zostáva stále mladá spolu s jej tvorcami.

 

Ing. Ambróz Gabčo
prvý predseda fotoklubu

História fotoklubu

      História fotoklubu Fénix siaha do roku 1996 a za jeho vznikom stojí okrem iných aj Ing. Abróz Gabčo, ktorý patrí k nestorom amatérskej fotografie na Slovensku. Fotoklub svojim vznikom nadviazal na bohatú históriu a tradíciu amatérskej fotografie v Považskej Bystrici.

      Odvtedy sa uskutočnilo veľa výstav – autorských, klubových, hosťovských. Členovia klubu sa aktívne zapájali do regionálnych, krajských a celoslovenských výstav AMFO, medzinárodnej výstavy Strom a Fotofórum, výstav Zväzu slovenských fotografov, Slovensko moje, každoročne sa zúčastňujú súťaže Petzvalov mapový okruh fotoklubov, kde získali i popredné umiestnenia.

      Za 15. rokov pôsobenia si Fénix vybudoval svoje miesto v kultúrnom vedomí nášho mesta. Kvalita fotografickej tvorby sa neustále zvyšuje, technické možnosti digitálnych fotoaparátov prinášajú nové možnosti, čo sa odzrkadluje i v tvorbe súčasných členov fotoklubu.

     Fotoklub je živá organizácia a prechádza neustálymi zmenami. Niektorí členovia sú skalní, iní odchádzajú, aby ich nahradili ďálší. K tým skalným a stále aktívnym určite patria Anna Macháčková, Danka Haviarová, Ivan Pohanka, Katka Kosáková, Zdeno Haspra, Daniel Hajňuk, Pavol Šándor, Radovan Svoboda. S otvorenou náručou prijímame i nových členov – Martin Brojo, Ľuboš Ďurica, Peter Gabovič, Renáta Gáboríková, Peter Remiš, Jozef Sádecký …

      Všetkých týchto ľudí spája spoločná vášeň – fotografovanie. Pritom vôbec nevadí, akí sú starí, kde pracujú, alebo aký majú fotoaparát. Keď začnú hovoriť o fotení, sú všetci rovnakí – zanietení, nadšení a veselí. Robia to, čo majú radi, čo ich duševne obohacuje, napĺňa a teší.

      Prajem si, aby to tak bolo vždy, minimálne ďalších 15 rokov a im prajem veľa inšpirácií, tvorivých nápadov, úspešných výstav a samozrejme dobré svetlo.

Mgr. Lucia Budajová
P O S